skip to Main Content

Permisos individuals de Formació

El permís individual de formació és el que l'empresa autoritza a un treballador per a la realització d'una acció formativa que estigui reconeguda mitjançant una acreditació oficial, inclosa la corresponent als títols i certificats de professionalitat que constitueixen l'oferta formativa…

LLEGIR
Back To Top