skip to Main Content
Acreditació Docent Per Teleformació: Tutor/a Online

Acreditació docent per teleformació: tutor/a online

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements necessaris per acreditar-se per a la impartició de la formació en la modalitat en línia.

DIRIGIT A

Formadors/es, tutors/es que imparteixin formació en línia

PROGRAMA

  1. Característiques generals de la formació i l’aprenentatge en línia
  2. Mètodes, estratègies i eines tutorials (I): la Plataforma de Teleformació
  3. Mètodes, estratègies i eines tutorials (II): Programació dels processos de formació en línia
  4. Funcions, habilitats i competències del tutor-formador: l’acció tutorial e-learning
  5. Programes i eines informàtiques per a tutoritzar a l’alumnat. Comunicació en línia
  6. Mètodes i estratègies didàctiques en formació e-learning. Disseny d’activitats d’aprenentatge en teleformació
  7. L’Avaluació en línia
  8. Gamificació didàctica aplicada a processos formatius en línia
  9. Les xarxes socials com a element de cerca de recursos per a l’aprenentatge

DURADA:               60 hores
PREU:                       175€. Parcialment bonificable. Condicions especials: Persones aturades 30% descompte, autònoms i particulars 20% descompte, empreses a partir 2a inscripció 20% descompte.
DATA INICI:           15/02/2021
DATA FI:                   15/04/2021
MODALITAT:          online

Back To Top