skip to Main Content

Som especialistes en disseny, desenvolupament i gestió de programes i projectes de formació

A RoiGestió som la teva empresa d’outsourcing de formació. Comptem amb un equip professional especialitzat per tal d’aportar el valor afegit de la formació que la teva organització necessita.

El servei outsourcing de RoiGestió és la solució per la teva empresa i el teu millor aliat per créixer.

Què fem per tu?

ANÀLISI DE NECESSITATS FORMATIVES

Estudiem i analitzem les necessitats formatives sectorials o d’empresa.

PROJECTES DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Sol·licitud de programes i projectes en l’àmbit de la formació i l’ocupació d’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

Actuem com a Oficina Tècnica per gestionar el crèdit de formació de les empreses.

SERVEIS

Consultoria estratègica

Assessorament professional especialitzat.
Ajudem a les organitzacions a ser més competitives i millorar la qualificació professional a través d’una mirada estratègica. Estem compromesos amb la qualitat i en treballar conjuntament amb el client, definint estratègies d’actuació a curt, mig i llarg termini.

CONSULTORIA

Projectes a mida

Conceptualització i implantació de projectes a mida.
Dissenyem projectes personalitzats d’acord amb les necessitats de l’organització o empresa. Oferim solucions eficients i que tinguin impacte de negoci, situant al client en l’epicentre de tot el procés.

PROJECTES

Formació professional

Disseny i elaboració de programes, seminaris i cursos tècnics.
Impartim programes de formació dirigits per professionals, amb l’objectiu d’aportar coneixement i actualització professional.. Els projectes de formació a mida de RoiGestión s’adapten a les necessitats específiques de l’empresa o organització.

FORMACIÓ

Serveis associats

Projectes de formació per a necessitats concretes
Oferim tot una sèrie de serveis associats per tal de fer front a necessitats concretes de les organitzacions, a l’hora de gestionar els processos de formació. Oferim serveis de gestió, qualitat, auditories, protocols, tecnologies i continguts.

AUDITORIES

Beneficis dels serveis d’outsourcing
de formació de RoiGestió

RoiGestió t’acompanya i gestiona tot el procés de formació per a impulsar el talent com a valor afegit de la teva organització.

Beneficis per a lempresa o organització

Beneficis per al treballador/a

 • Enfocament professional extern per a un millor rendiment empresarial
 • Coneixement
 • Millora dels processos d’innovació i de la productivitat
 • Augment de la competitivitat i posició estratègica en un mercat competitiu
 • Millora de la formació i qualificació professional
 • Increment de la productivitat en el treball i la competitivitat
 • Desenvolupament d’habilitats i adquisició de nous coneixements

Gestió de bonificacions per formació

Assessorem, tramitem i gestionem les bonificacions de la formació contínua. A Roigestió som la teva oficina tècnica de gestió de la formació programada.  El nostre servei d’oficina tècnica inclou …

 • Alta de l’empresa a FUNDAE.ES
 • Comunicació d’inici de l’acció formativa a FUNDAE.ES
 • Elaboració de la documentació administrativa
 • Comunicació de finalització de l’acció formativa a FUNDAE.ES
 • Comunicació de la bonificació a aplicar als butlletins de la Seguretat Social
 • Control dels requisits de les empreses segons la Llei 30/2015 i RD 694/2017

Treballem amb tu per impulsar el capital humà de la teva organització.

Back To Top