skip to Main Content
Formació: Expert En La Gestió Administrativa I Econòmica De La Formació Programada Per Les Empreses. Aspectes Crítics

Formació: Expert en la gestió administrativa i econòmica de la formació programada per les empreses. Aspectes crítics

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

Els aspectes que hem de tenir en compte en la gestió administrativa i els costos, la seva justificació i els suports documentals en la formació programada per les empreses.

OBJECTIUS

 1. CONÈIXER ELS ASPECTES CLAU DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LA FORMCIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.
 2. CONÈIXER ELS CÀLCULS IMPUTABLES EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.
 3. CONÈIXER ELS SUPORTS DOCUMENTALS I LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS COSTOS.
 4. CONÈIXER LES ACTUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL I LES SEVES AL·LEGACIONS.
 5. CONÈIXER ELS ASPECTES QUE ES REGULARAN EN ELS NOUS REALS DECRETS.


DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015.

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • LLEI 30/2015, NORMATIVA I FINANÇAMENT.
 • NOUS MODELS DE GESTIÓ. INSCRIPCIÓ I/O ACREDITACIÓ: PROCEDIMENTS   ADMINISTRATIUS. AVANTATGES I DESAVANTATGES DE CADA PROCEDIMENT.
 • ELS 10 ASPECTES CLAU EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.
 • ELS CANVIS I NOVETATS QUE INCORPOREN ELS NOUS REALS DECRETS.

MÒDUL 2: ELS COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.

 1. DEFINICIÓ DE COSTOS: DIRECTES, INDIRECTES, SALARIALS, ORGANITZACIÓ.
  ELS COSTOS IMPUTABLES COM EMPRESA BONIFICADA.
  ELS COSTOS IMPUTABLES COM A GRUP D’EMPRESA.
  ELS COSTOS IMPUTABLES COM ENTITAT ORGANITZADORA.
 2. ELS COSTOS DIRECTES O D’IMPARTICIÓ.
 3. ELS COSTOS INDIRECTES.
 4. ELS COSTOS SALARIALS.
 5. ELS COSTOS D’ORGANITZACIÓ.
 6. MÒDULS ECONÒMICS.
 7. COFINANÇAMENT PRIVAT.
 8. LA SUBCONTRACTACIÓ.
 9. LA COMPTABILITZACIÓ.
 10. CASOS PRÀCTICS.

MÒDUL 3: JUSTIFICACIÓ DE COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.

 1. ELS SUPORTS JUSTIFICATIUS DELS COSTOS.
 2. LA COMPTABILITZACIÓ.
 3. ACTUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL: SUPORTS DOCUMENTALS EXIGITS. AL·LEGACIONS.
 4. AUDITORIES INTERNES.

 

DURADA: 6 hores

HORARI: 09:00 a 15:00

DATA: 26/04/2018

PREU:  240 €

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top