skip to Main Content
ASPECTES FISCALS I LABORALS EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ

ASPECTES FISCALS I LABORALS EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ

Coneix els aspectes fiscals i laborals en l’àmbit de la formació, quan cal aplicar IVA, la prorrata, la contractació de falsos autònoms, i tots aquells conceptes a tenir en compte en la gestió de la formació.

EN AQUEST CURS ES CONEIXERÀ

 • Quina és la normativa reguladora.
 • Quins són els aspectes fiscals a tenir en compte en l’àmbit de la formació.
 • Quins són els aspectes laborals i de contractació a tenir en compte en l’àmbit de la formació.

OBJECTIUS

Conèixer la normativa i els conceptes per a la correcte gestió fiscal i laboral dels centres de formació

DIRIGIT A

Directors i responsables de formació, tècnics de formació, professionals que treballen en l’àmbit de la formació programada per les empreses, consultories, formació d’oferta, i totes aquelles persones que interessades en conèixer l’aplicació de dels conceptes fiscals i laborals en el seu àmbit.

PROGRAMA

 1. L’Impost del Valor Afegit (IVA).
 • Fonaments normatius.
 • Naturalesa de l’impost.
 • Activitats exemptes de l’impost.
 • Què s’ha d’entendre per formació i reciclatge professional.
 • Què és una entitat privada autoritzada?.
 • Tractament serveis accessoris.
 • Detall de la factura.
 • Regla de Prorrata.
 • Sectors diferenciats.
 • Formació Modalitat Presencial.
 • Formació Modalitat on line.
 • Exemples pràctics.
 1. Dietes
 • Definició de dietes, manutenció, estança.
 • Tractament de les dietes en base a diferents supòsits, subvenció, formació programada, etc.
 1. Minutes
 • Característiques i límits.
 • Tractament fiscal.
 1. Contractació: el fals autònom
 • Definició de fals autònom.
 • El Treballador Autònom Econòmicament Depenent (TRADE). Característiques, avantatges, principals trets diferencials.
 • Exemples pràctics.

METODOLOGIA

El curs es basa en el “mètode del cas”combinant exposició teòrica i resolució de casos pràctics. També es basa en l’anàlisi d’experiències dels ponents i participants al curs.

MATERIAL DE TREBALL

Els assistents rebran la documentació que els permetrà seguir amb aprofitament el curs.

LLOC, DATA I HORARI

Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Dijous 25 de maig de 2017

Horari de 10:00h. a 14:00h.

Durada: 4 hores

Import: 180€

Back To Top