skip to Main Content

Quines novetats incorpora el RD694/2017 a partir de 2018?

D’acord a les modificacions que incorpora el RD694/2017 i tal com especifica FUNDAE, les novetats que incorpora les adjuntem a continuació: Quan es podrà accedir a l’aplicatiu 2018? Abans de finalitzar l'any estarà disponible l'accés a l'aplicació de "Formació Programada…

LLEGIR

Permisos individuals de Formació

El permís individual de formació és el que l'empresa autoritza a un treballador per a la realització d'una acció formativa que estigui reconeguda mitjançant una acreditació oficial, inclosa la corresponent als títols i certificats de professionalitat que constitueixen l'oferta formativa…

LLEGIR

La Justificació econòmica dels programes de formació d’oferta

Un dels aspectes més importants per a les empreses i entitats que treballen en la formació d’oferta és la justificació econòmica de la subvenció concedida. Un cop concedida la subvenció s’ha de treballar en la seva planificació integral: tant la coordinació, impartició com la justificació econòmica. Cada fase comporta establir els seus objectius i el control i supervisió per a evitar desviacions imprevistes. També en la justificació econòmica, on cal tenir molt present la normativa reguladora, les despeses subvencionables  així com els criteris d’imputació.

LLEGIR
Back To Top