skip to Main Content

RoiGestió és la teva consultoria integral

Implementem auditories econòmiques, legals i tècniques en l’àmbit de la formació professional.

 Roi Gestió col·laborem amb auditors professionals que treballem per tal d’identificar els punts forts i dèbils de la gestió que es desenvolupa a la teva empresa, amb l’objectiu de conèixer la seva situació i millorar la implantació del sistema de formació.

Gràcies als processos d’auditoria, des de RoiGestió garantim el compliment de les normatives legals vigents, en les diferents matèries objecte.

METODOLOGIA DE LES AUDITORIES ECONÒMIQUES, LEGALS I TÈCNIQUES

1. Reunió inicial i planificació

El punt de partida comença amb una trobada amb l’empresa o organització, per tal de conèixer la situació i sol·licitar tota la informació i documentació pertinent.

2. Documentació i preparació
Realitzem entrevistes, recopilem informació a través de diferents canals i preparem tot el material necessari per tal de disposar de tota la documentació.

3. Anàlisi i execució
A través de la lectura i l’anàlisi de la documentació obtinguda, detectem les oportunitats i les vies de millora que ens permetran elaborar un informe operatiu.

4. Informe i revisió
Redactem els resultats obtinguts de l’auditoria i els presentem per a aplicar les mesures correctives, preventives o de millora que s’hi estableixin.

Revisió operativa dels processos de gestió de la formació programada per les empreses: optimització del crèdit i revisió punts crítics

En els processos propis o externs de la gestió de bonificacions, apareixen certs riscos, desviacions i incidències que cal que controlis per tal d’evitar costos posteriors.

A RoiGestió som auditors de processos. A través de l’anàlisi i control de tots els KPIs que s’impliquen en el procés, revisem i detectem qualsevol anomalia o oportunitat de millora per garantir l’èxit en la gestió de les bonificacions.

 

Les auditories són una de les eines de millora més potents.

Back To Top