skip to Main Content
Certificat De Professionalitat SSCE0110- Mòdul 4 MF1445_3: Avaluació Del Procés D’ensenyament-aprenentatge En Formació Professional Per A L’ocupació

Certificat de Professionalitat SSCE0110- Mòdul 4 MF1445_3: Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

En ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.

 

1. Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.

 1. L’avaluació de l’aprenentatge
 2. L’avaluació per competències

 

2.Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics.

 1. Avaluació d’aprenentatges simples: prova objectiva.
 2. Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu,
 3. Proves d’assaig, proves orals, entre altres.

 

3- Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició.

 1. Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i en línia.
 2. Criteris per a la correcció
 3. Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents.

4. Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia.

 1. Establiment de criteris i indicadors d’avaluació.
 2. Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d’informació.
 3. Normes d’elaboració i utilització:
 4. Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives.

 

5.Pla de seguiment

 

DURADA: 60h
MODALITAT: Teleformació
DATA: 08/10/2019 a 04/11/2019
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

 

Back To Top