skip to Main Content
Inspeccions, Conciliacions I Al·legacions En La Formació Programada Per Les Empreses

Inspeccions, conciliacions i al·legacions en la formació programada per les empreses

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

Els aspectes crítics en la formació programada per les empreses, les inspeccions derivades de les actuacions de formació, les conciliacions i al·legacions. 

OBJECTIUS

 1. Conèixer els aspectes crítics de la formació programada per les empreses.
 2. Conèixer els tipus d’inspecció.
 3. Identificar els tipus de justificació econòmica.
 4. Conèixer les conciliacions i les corresponents al·legacions.
 5. Conèixer les mesures preventives i les causes de sancions.


DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015 i el RD 694/2017.

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • La Llei 30/2015, normativa i finançament.
 • Els models de gestió i els aspectes crítics dels sistemes.
 • Els 10 aspectes clau de la formació programada.
 • Què incorpora el RD 694/2017?.

MÒDUL 2: LES INSPECCIONS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • Tipus d’inspecció: In situ, expost immediata, expost.
 • La inspecció in situ: aspectes a tenir en compte. Documentació administrativa.
 • Expost immediata: aspectes a tenir en compte. Documentació administrativa.
 • Acta d’infracció.
 • Resolució a l’acta d’infracció.

MÒDUL 3: CONCILIACIONS, AL·LEGACIONS I SANCIONS

 • Comprovació de les bonificacions aplicades. Informació de la TGSS.
 • Informe CSV
 • Tipus de conciliacions:
  • conciliació no conforme: notificació escrita.
  • causes de la comunicació No conformitat.
  • incompliment del percentatge de cofinançament privat exigit.
  • incompliment de comunicació a la RLT.
  • participants anul·lats per incidències en la vida laboral o altres incidències.
  • diferències entre la bonificació comunicada i la bonificació aplicada.
  • impacte econòmic del seguiment per incidències a nivell grup, participant i/o en la justificació de costos.
  • participants anul·lats per incompliment del Reial Decret 395/2007.
  • empresa que no autoritza la seva participació a l’entitat organitzadora.
  • entitat que no compleix els requisits per acollir-se a la formació professional.
  • entitat que no ha cotitzat per formació professional en l’exercici anterior.
 • Al·legacions en les inspeccions, en les conciliacions i acta d’infracció.
 • Infraccions i sancions administratives segons la Llei 30/2015 i el RD 694/2017.
 • Procés sancionador.
 • Casos pràctics.

DURADA: 6 hores                                     

HORARI:  09:00 a 15:00

DATA:  06/10/2017                               

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top