skip to Main Content
Gestió Tècnica I Administrativa Dels Certificats De Professionalitat Privats (5ª Edició)

Gestió Tècnica i Administrativa dels certificats de Professionalitat Privats (5ª Edició)

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

 • La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat.
 • L’estructura dels Certificats de Professionalitat.
 • La gestió dels Certificats de Professionalitat privats en modalitat presencial a Catalunya.
 • La gestió dels Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació.

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació.
 • Adquirir els coneixements per a la gestió administrativa i tècnica dels certificats de professionalitat en modalitat presencial i teleformació.

DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer la gestió dels certificats de professionalitat.

PROGRAMA

MÒDUL 1: NORMATIVA REGULADORA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 • Reial decret 34/2008, de 18 de gener.
 • Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre.
 • Reial decret 189/2013, de 15 de març.
 • Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
 • Reial decret 395/2007, de 23 de març.
 • Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.
 • Resolució de 26 de maig de 2014 per la que es regula l’acreditació i inscripció de centres i entitats de formació que imparteixen, en la modalitat de teleformació, formació professional per a l’ocupació en l’àmbit de gestió del SEPE.
 • Altra normativa reguladora.

MÒDUL 2: ASPECTES GENERALS DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 • Subsistema de formació professional en l’àmbit laboral.
 • Definició d’un certificat de professionalitat.
 • Estructura i contingut. Unitats de competència, mòduls formatius, unitats formatives.
 • Elaboració i actualització dels certificats de professionalitat.
 • Vies per a l’obtenció dels certificats de professionalitat.
 • Modalitats d’impartició.
 • Requisits centres/entitats de formació.
 • Requisits dels formadors i/o tutors i/o tutors de pràctiques.
 • Requisits dels participants.
 • Proves d’accés a certificats de professionalitat nivell 2 i 3.
 • Gestió de les pràctiques a través de l’aplicatiu qBID.
 • Casos pràctics.

MÒDUL 3: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT PRESENCIAL.

 • La gestió en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Terminis de comunicació amb l’administració.
 • Comunicació al GIA.
 • Documentació d’obligat compliment.
 • Planificació i programació didàctica.
 • Avaluació dels aprenentatges.
 • Obligacions dels centres/empreses de formació.
 • Acreditació de la formació.
 • Taxes
 • Casos pràctics.

MÒDUL 4: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT DE TELEFORMACIÓ.

 • Terminis de comunicació amb l’administració.
 • Gestió al SEPE.
 • Documentació d’obligat compliment.
 • Planificació i programació didàctica.
 • Avaluació dels aprenentatges.
 • Obligacions dels centres/empreses de formació.
 • Acreditació de la formació.
 • Convenis amb centres acreditats en modalitat presencial.

MÒDUL 5: ACTUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACCIONS FORMATIVES

 • Actuacions in situ.
 • Actuacions expost.

 

DURADA:  8 hores

DATA:  16/11/2017

HORARI:  09:00 a 14:00 i 15:00 a 18:00

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top