skip to Main Content

ORIENTACIÓ DE COSTOS DE LES ACCIONS FORMATIVES

La Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació ha publicat una guia d’Orientació de costos de les accions formatives programades per les empreses. Es tracta d’un document que pretén ajudar les empreses a l’hora d’acreditar i justificar les despeses de les accions formatives desenvolupades per formar els treballadors modificant els apartats recollits en la Llei 30/2015 i que entren en vigor a la data de la seva publicació per a la formació, l’inici dels quals es comuniqui des d’aquest moment.

LLEGIR
Back To Top