skip to Main Content
29 D’octubre 2015 . Barcelona. Jornada De Formació Justificació Econòmica FOAP 2014

29 d’octubre 2015 . Barcelona. Jornada de formació Justificació Econòmica FOAP 2014

Jornada de formació tècnica sobre la justificació del programa FOAP 2014.

Data: 29 d’octubre de 2015
Horari: 09:00 a 15:00
Lloc: Hotel NH Sants Barcelona (antic NH Numancia). C/ Numancia 74, 08028 Barcelona
Imparteix: Agustí Mañosa. Montse Casahuga . GFS Associats.

EN AQUEST CURS ES CONEIXERÀ

•Quines són les despeses elegibles
•Quines són les despeses directes, les despeses indirectes i altres despeses imputables
•Com dissenyar la justificació econòmica d’acord als requisits de la convocatòria
•Com gestionar la documentació administrativa tècnica i justificativa de la subvenció

Dirigit a:

Directors i responsables de formació, tècnics de formació, tècnics administratius de justificació econòmica de centres de formació privats, fundacions i d’entitats locals.

Objectius:

  • Conèixer els requisits per a la correcte justificació econòmica de la subvenció de l’activitat formativa
  • Dissenyar la justificació econòmica segons la subvenció atorgada

Continguts:

1. Sistemes de finançament públic de la Formació Professional. Normativa aplicable.

2. La justificació segons les bases reguladores de la Ordre EMO/314/2014. Conceptes clau. Continguts de les factures. Acreditació de pagaments.

3. Aspectes derivats de les noves bases reguladores.
4. Documentació Administrativa i Tècnica de la justificació econòmica. Ordenació de la documentació a aportar segons recomanacions de l’Administració.

5. Requeriments de la justificació econòmica.

6. Simulació cas pràctic. Resolució de dubtes.

7. Assessorament de casos específics dels participants.

 

Informació i inscripcións: Sra. Maria Torres. Tel. 938.698.781 e-mail: roi@roigestio.es

Back To Top