skip to Main Content
Certificat De Professionalitat SSCE0110 – Mòdul 3 MF 1444_3: Impartició Y Tutorizació D’acciones Formatives Per A L’ocupació

Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Mòdul 3 MF 1444_3: Impartició y tutorizació d’acciones formatives per a l’ocupació

A ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.

Aquest Mòdul aquesta dividit en dues unitats formatives:

UF1645: Impartició d’accions formatives per a l’ocupació (70 hores)
UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (30 hores)

UF1645: Impartició d’accions formatives per a l’ocupació (70 hores).

1.Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

 1. El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes
 2. La motivació
 3. La comunicació i el procés d’aprenentatge

2.Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.

 1. Característiques distintives de l’aprenentatge en grup.
 2. Tipus de grups.
 3. Fases del desenvolupament grupal.
 4. Tècniques de dinamització grupal, situació i objectius d’aprenentatge.
 5. Coordinació i moderació del grup.
 6. Tipus de respostes davant les actuacions de l’alumnat.
 7. Resolució de conflictes.

3.Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició.

 1. Mètodes d’ensenyament.
 2. Principis metodològics.
 3. Estratègies metodològiques.
 4. Elecció de l’estratègia
 5. metodològica en funció d’Habilitats docents:
 6. Estils didàctics.
 7. La sessió
 8. La simulació docent
 9. Utilització de l’aula virtual.

 

UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (30 hores).

1.Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació.

 1. Modalitats de formació: presencial, a distància i mixta.
 2. Pla tutorial: estratègies i estils de tutoria i orientació.
 3. Estratègies d’aprenentatge autònom.
 4. Estils d’aprenentatge.
 5. La comunicació online.
 6. La figura del tutor presencial i tutor en Línia

2.Desenvolupament de l’acció tutorial.

 1. Característiques de l’alumnat.
 2. Temporalització de l’acció tutorial.
 3. Realització de cronogrames.
 4. Disseny d’un pla d’actuació individualitzat.

3.Desenvolupament de l’acció tutorial en línia

 1. Característiques de l’alumnat.
 2. Elaboració de la “guia del curs”.
 3. Tasques i activitats, la seva avaluació i registre de qualificacions.
 4. Responsabilitats administratives del tutor.
 5. Elaboració de videotutorials amb eines de disseny senzilles.
 6. Criteris de coordinació amb tutors i prefectura d’estudis.

 

DURADA: 100h
MODALITAT: Teleformació
DATA: 20/07/2019 a 07/10/2019
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

Back To Top