skip to Main Content
PUBLICACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DEL SOC

PUBLICACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DEL SOC

PUBLICACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DEL SOC

El SOC ha publicat l’avaluació dels diferents programes de formació que es desenvolupen tant en el marc de la iniciativa privada com de finançament públic fins a l’any 2019. És interessant analitzar l’impacte que té cada una de les iniciatives en el retorn de la inversió i concretament en l’efecte que té sobre l’ocupació.

Podeu consultar tots els informes aquí

Back To Top