skip to Main Content
La Gestió I Justificació Econòmica Dels Programes De Formació D’oferta

La Gestió i Justificació econòmica dels programes de formació d’oferta

El mes de desembre sempre és un mes molt intens per a totes les empreses i entitats que treballen en la formació d’oferta. Un cop aprovades i concedides les subvencions de FOAP 2017 i Consorci 2017 ara toca planificar, gestionar i fer una previsió exhaustiva de la justificació econòmica.

Un dels aspectes més importants per a les empreses i entitats que treballen en la formació d’oferta és la justificació econòmica de la subvenció concedida. Un cop concedida la subvenció s’ha de treballar en la seva planificació integral: tant la coordinació, impartició com la justificació econòmica. Cada fase comporta establir els seus objectius i el control i supervisió per a evitar desviacions imprevistes. També en la justificació econòmica, on cal tenir molt present la normativa reguladora, les despeses subvencionables  així com els criteris d’imputació.

ROI Gestió us ajuden a dissenyar, planificar i gestionar la Justificació econòmica per a les convocatòries de formació d’oferta FOAP, CONSORCI, també per iniciatives de formació i orientació, Programes Singulars, Experimentals entre d’altres.

A través d’aquests projectes personalitzats, treballem en la planificació de la justificació, el càlcul dels costos, la documentació administrativa, els programes de gestió propis de cada iniciativa, i acompanyem a l’empresa en cadascuna de les fases de seguiment i auditoria.

Finalment, desenvolupem una avaluació de l’impacte de la feina desenvolupada per tal de conèixer-ne els resultats i fomentar l’autonomia de l’organització o empresa en aquesta matèria.

Sol·licita més informació aquí o consulta els Serveis de ROI GESTIÓ.

Back To Top