skip to Main Content

Certificat de Profesionalitat SSCE0110 – Mòdul 2 MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació

En ROI GESTIÓ s'esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.   EN AQUEST MÓDUL S'APRENDRÀ: 1.Disseny i…

LLEGIR
Back To Top