skip to Main Content
Certificat De Professionalitat SSCE0110 Docència De La Formació Per A L’ocupació En Modalitat Teleformació-03/02/2020

Certificat de Professionalitat SSCE0110 Docència de la formació per a l’ocupació en modalitat teleformació-03/02/2020

ROI GESTIÓ obre una nova convocatòria del Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat

OBJETIUS
Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

DIRIGIT A
Persones amb el títol de batxiller o un certificat de professionalitat de nivell 3, o de nivell 2 de la família professional de “Serveis Socioculturals i a la Comunitat” i àrea professional “Formació i Educació”. Si no es compleixen els requisits d’estudis es podrà accedir realitzant una prova de competències.
S’inclouen tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l’ocupació, ja sigui en la formació oferta pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l’ocupació, i altres accions d’acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.

SORTIDES PROFESIONALES

  • Formador de formació no reglada.
  • Formador de formació ocupacional no reglada.
  • Formador ocupacional
  • Formador per a l’ocupació.
  • Formador de formadors
  • Informació addicional

Els continguts d’aquest Certificat, estan adaptats a el que s’estableix pel Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, publicat en el BOE núm. 309 de 24/12/2011.

PROGRAMA

Aquesta formació es desenvoluparà a través dels mòduls i unitats formatives:
• MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació
• MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació
• MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació
o UF1645: Impartició d’accions formatives per a l’ocupació
o UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació
• MF1445_3: Avaluació de procés ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació
• MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació
• MP0353: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals de Docència en la formació professional per a l’ocupació (40 hores)

 

DURADA: 340 horas (+ 40 horas de mòdul pràctiques)
MODALTAT: Teleformació
DATES:

• MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació 03/02/2020 – 27/02/2020
• MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació  28/02/2020 – 20/04/2020
o UF1645: Impartició d’accions formatives per a l’ocupació 21/04/2020 – 24/05/2020
o UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació 25/05/2020 – 08/06/2020
• MF1445_3: Avaluació de procés ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació 12/06/2020 – 06/07/2020
• MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació 10/07/2020 – 27/07/2020
• MP0353: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals de Docència en la formació professional per a l’ocupació  28/07/2020 – 30/09/2020

 

LLOC IMPRATICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

Descarrega’t el document informatiu: CPDOCENCIA_web

Back To Top