skip to Main Content
Certificat De Professionalitat SSCE0110 – Docència De La Formació Professional Per A L’Ocupació En Modalitat De Teleformació

Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació

ROI GESTIÓ obre una nova convocatòria del Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat. Per la realització d’aquesta formació es podrà accedir a ajudes econòmiques especials.

OBJECTIUS

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.


DIRIGIT A

Aquesta formació va adreçada a persones amb el títol de batxiller o un certificat de professionalitat de nivell 3, o de nivell 2 de la família professional de “Serveis Socioculturals i a la Comunitat” i àrea professional “Formació i Educació”. Si no es compleixen els requisits d’estudis es podrà accedir realitzant una prova de competències.
S’inclouen tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l’ocupació, ja sigui en la formació oferta pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l’ocupació, i altres accions d’acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Formador de formació no reglada.
 • Formador de formació ocupacional no reglada.
 • Formador ocupacional.
 • Formador per a l’ocupació.
 • Formador de formadors
 • Informació addicional

Els continguts d’aquest Certificat, estan adaptats al que estableix el Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE núm. 309 de 24/12/2011. 

PROGRAMA

Aquesta formació es desenvoluparà a través dels següents mòduls i unitats formatives:

 • MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per l’ocupació
 • MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per l’ocupació
 • MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació
 • UF1645: Impartició d’accions formatives per l’ocupació
 • UF1646: Tutorització d’accions formatives per l’ocupació
 • MF1445_3: Avaluació de procés ensenyament-aprenentatge en formació professional per l’ocupació
 • MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per l’ocupació
 • MP0353: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals de Docència en la formació professional per l’ocupació (40 hores)

DURADA: 340 hores (+ 40 hores de mòdul de pràctiques)
MODALITAT: 
Teleformació

DATA:  
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

Descarrega’t el document informatiu: CPDOCENCIA_FEATE

Back To Top