skip to Main Content
Certificat De Professionalitat SSCE0110- Mòdul 5 MF1446_3: Orientació Laboral I Promoció De La Qualitat A La Formació Professional Per A L’ocupació

Certificat de Professionalitat SSCE0110- Mòdul 5 MF1446_3: Orientació laboral I promoció de la qualitat a la formació professional per a l’ocupació

A ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.

 

1.Anàlisi del perfil professional.

 1. El perfil professional
 2. El context sociolaboral
 3. Itineraris formatius i professionals.

 

2.la informació professional. Estratègies i eines per a la cerca d’ocupació

 1. Vies d’informació del mercat laboral: INE, observatoris d’ocupació, portals d’ocupació, entre altres.
 2. Agents vinculats amb l’orientació formativa i laboral i intermediadores laborals: SPEE, serveis autonòmics d’ocupació, tutors d’ocupació, OPEAs, gabinets d’orientació, ETTs, empreses de selecció, consulting, assessories, agències de desenvolupament, entre altres.
 3. Elaboració d’una guia de recursos per a l’ocupació i la formació.
 4. Tècniques de cerca d’ocupació
 5. Vies d’accés a informació
 6. Processos de selecció

 

3.Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.

 1. Processos i mecanismes d’avaluació de la qualitat formativa:
 2. Realització de propostes dels docents per a la millora per a l’acció formativa.
 3. Centres de Referència Nacional.
 4. Perfeccionament i actualització tècnic–pedagògica dels formadors: Plans de
 5. Perfeccionament Tècnic.
 6. Centres Integrats de Formació Professional.
 7. Programes europeus i iniciatives comunitàries.

 

 

DURADA: 30h

MODALITAT: Teleformació

DATA: 05/11/2019 a 20/11/2019

LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

 

Back To Top