skip to Main Content
ELS COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES

ELS COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES

Quins aspectes hem de tenir en compte per calcular els costos, la seva justificació i els suports documentals en la formació programada per les empreses. T’interessa? D’això parlem a la nostra següent formació

Aquesta formació està adreçada a:

  • Professionals del sector de la formació
  • Directors
  • Gestors
  • Tècnics de formació professional
  • Responsables de recursos humans
  • Responsables i tècnics de formació
  • Totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015 en a gestió dels Permisos Individuals de Formació.
[bctt tweet=”Vols conèixer els càlculs imputables en la #formacióprogramada per les empreses? “]

OBJECTIUS

Conèixer els càlculs imputables en la formació programada per les empreses
Conèixer els suports documentals i la justificació econòmica dels costos.

PROGRAMA

MÒDUL 1: ELS COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.

1. DEFINICIÓ DE COSTOS: DIRECTES, INDIRECTES, SALARIALS, ORGANITZACIÓ.

  • ELS COSTOS IMPUTABLES COM EMPRESA BONIFICADA.
  • ELS COSTOS IMPUTABLES COM A GRUP D’EMPRESA.
  • ELS COSTOS IMPUTABLES COM ENTITAT ORGANITZADORA.

2. ELS COSTOS DIRECTES O D’IMPARTICIÓ.
3. ELS COSTOS INDIRECTES.
4. ELS COSTOS SALARIALS.
5. ELS COSTOS D’ORGANITZACIÓ..
6. MÒDULS ECONÒMICS.
7. COFINANÇAMENT PRIVAT.
8. LA SUBCONTRACTACIÓ.
9. LA COMPTABILITZACIÓ.
10. CASOS PRÀCTICS.

MÒDUL 2: JUSTIFICACIÓ DE COSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES.

1. ELS SUPORTS JUSTIFICATIUS DELS COSTOS.
2. LA COMPTABILITZACIÓ.
3. ACCIONS DE SEGUIMENT I CONTROL: SUPORTS DOCUMENTALS EXIGITS.
4. AUDITORIES INTERNES.
5. CASOS PRÀCTICS.

VULL INFORMACIÓ

DURADA: 8 hores
DATA: 19/04/2016
HORARI: 09:00 a 14:00 15:00 a 18:00
LLOC IMPARTICIÓ:
Hotel NH Sants Barcelona.
Carrer Numància, 74, 08029 Barcelona

Back To Top