skip to Main Content
23 De Setembre De 2015 Taller Pràctic De Gestió De La Formació Programada Per Les Empreses Segons La Llei 30/2015 De 9 De Setembre

23 de setembre de 2015 Taller pràctic de gestió de la Formació Programada per les empreses segons la Llei 30/2015 de 9 de setembre

Taller pràctic sobre els “canvis normatius de la Llei 30/2015 a la formació professional per a l’ocupació i concretament a la formació programada per a les empreses”. Com s’han de calcular els costos. Documentació administrativa. Elaboració de pressupostos.

Data: 23 de setembre de 2015
Horari: 09:00 a 15:00
Lloc: Hotel NH Numancia. C/ Numancia 74, 08028 Barcelona
Preu: 250€. 200€ antics alumnes
Imparteix: Sergio Oliva Ayllon. Sipadan

Dirigit a:

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, tècnics de recursos humans, professionals d’autoescoles i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix el RDL 4/2015.

Objectius:

Conèixer els canvis del RDL 04/2015 Llei 30/2015 i com ser adaptats a les empreses.
Aprendre a calcular el crèdit de les empreses.
Elaborar pressupostos en la formació programada per les empreses.
Conèixer els protocols de treball per l’execució i gestió programada.

Continguts:

MÒDUL 1: ELS 3 MODELS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA. 6 CASOS PRÀCTICS
1.FLUXES DE CONTRACTACIÓ.
2.DIFERÈNCIES ENTRE CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ.
3.ASPECTES ADMESOS EN EL RDL 04/2015.
4.ESQUEMES DE TREBALL EN L’AUTOGESTIÓ, GESTIÓ EXTERNALITZADA I USUARI EXTERN.
5.RESPONSABILITATS.

MÒDUL 2: CÀLCUL DEL CRÈDIT DE LES EMPRESES. 5 CASOS PRÀCTICS
1.ASPECTES PROPIS DE LES EMPRESES: FUSIONS, ESCISIONS, APERTURA DE NOUS CENTRES DE TREBALL.
2.GRUPS D’EMPRESA: CONDICIONS LEGALS.
3.DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I NOTIFICACIONS.

MÒDUL 3: COM ELABORAR PRESSUPOSTOS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA. 3 CASOS PRÀCTICS
1. ASPECTES QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE EN EL DISSENY DE LES ACCIONS FORMATIVES.
2. CÀLCUL DEL COST MÀXIM BONIFICABLE EN FUNCIÓ DELS MODELS DE GESTIÓ DEL RDL 04/2015.
3. FÓRMULES PER ESTIMAR LA BONIFICACIÓ APLICABLE A LES EMPRESES.

MÒDUL 4: PROTOCOLS DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ I LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA. 8 CASOS PRÀCTICS PER ANALITZAR COSTOS, JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ.
1.FASE INICIAL: AVALUACIÓ DEL PROVEÏDOR, CURRÍCULUM, TERMINIS.
2.FASE EXECUCIÓ: CONTROL DE L’APRENENTATGE, DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA I RECOMANADA.
3.FASE DE FINALITZACIÓ: CRITERIS DE FINALITZACIÓ, TIPUS DE COSTOS, COFINANÇAMENT, ELABORACIÓ DE FACTURES. INCIDÈNCIES I SANCIONS.

Informació i inscripcións: Sra. Maria Torres. Tel. 938.698.781 e-mail: roi@roigestio.es

Back To Top