skip to Main Content
Primera Convocatòria Del Certificat De Professionalitat En Modalitat Teleformació

Primera convocatòria del Certificat de Professionalitat en modalitat teleformació

ROI GESTIÓ obre la primera convocatòria del Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat. Per la realització d’aquesta formació es podrà accedir a ajudes econòmiques especials.

 

OBJECTIUS

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.


DIRIGIT A

Aquesta formació va adreçada a persones amb el títol de batxiller o un certificat de professionalitat de nivell 3, o de nivell 2 de la família professional de “Serveis Socioculturals i a la Comunitat” i àrea professional “Formació i Educació”. Si no es compleixen els requisits d’estudis es podrà accedir realitzant una prova de competències.
S’inclouen tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l’ocupació, ja sigui en la formació oferta pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l’ocupació, i altres accions d’acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Formador de formació no reglada.
 • Formador de formació ocupacional no reglada.
 • Formador ocupacional.
 • Formador per a l’ocupació.
 • Formador de formadors
 • Informació addicional

Els continguts d’aquest Certificat, estan adaptats al que estableix el Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE núm. 309 de 24/12/2011.

 

PROGRAMA

Aquesta formació es desenvoluparà a través dels següents mòduls i unitats formatives:

 • MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per l’ocupació
 • MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per l’ocupació
 • MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació
 • UF1645: Impartició d’accions formatives per l’ocupació
 • UF1646: Tutorització d’accions formatives per l’ocupació
 • MF1445_3: Avaluació de procés ensenyament-aprenentatge en formació professional per l’ocupació
 • MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per l’ocupació
 • MP0353: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals de Docència en la formació professional per l’ocupació (40 hores)

 

DURADA: 340 hores (+ 40 hores de mòdul de pràctiques)
MODALITAT:
Teleformació

DATA: 9/04/2017 – 23/10/2018
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.

Descarrega’t el document informatiu: CPDOCENCIA – 2018

Back To Top