skip to Main Content
GESTIÓ TELEMÀTICA DE LES ACCIONS FORMATIVES I PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ

GESTIÓ TELEMÀTICA DE LES ACCIONS FORMATIVES I PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ

El segon semestre de l’any hem preparat un seguit de formacions, presentacions empresarials  i material digital descarregable que esperem que siguin de la vostra utilitat.

Així que la nostra primera proposta formativa d’aquest segon semestre de l’any és la GESTIÓ TELEMÀTICA DE LES ACCIONS FORMATIVES I PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ.

En aquest seminari es coneixerà : “La gestió de la formació programada per les empreses segons estableix la Llei 30/2015“.

[bctt tweet=”Necessites conèixer la gestió telemàtica de les accions formatives i permisos individuals de formació segons la llei 30/2015? “]

DIRIGIT A

✓ Professionals del sector de la formació.
✓ Directors, gestors, tècnics de formació professional.
✓ Responsables de recursos humans.
✓ Responsables i tècnics de formació.
✓ Professionals d’autoescoles i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015.

OBJECTIUS

✓ Adquirir coneixements sobre la nova regulació del sistema de formació profesional en l’àmbit laboral.
✓ Adquirir nous coneixements sobre la gestió telemàtica i administrativa de la formació programada per les empreses.

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

LLEI 30/2015, NORMATIVA I FINANÇAMENT.

✓ NOUS MODELS DE GESTIÓ. INSCRIPCIÓ I/O ACREDITACIÓ: PROCEDIMENTS  ADMINISTRATIUS. AVANTATGES I DESAVANTATGES DE CADA PROCEDIMENT.
✓ ELS 10 ASPECTES CLAU EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES. CANVIS EN EL COFINANÇAMENT I MÒDULS ECONÒMICS.
✓ ALTA AL REGISTRE DE CENTRES. DECLARACIÓ RESPONSABLE.
✓ SANCIONS.
✓ CASOS PRÀCTICS.

MÒDUL 2: GESTIÓ TELEMÀTICA DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES
✓ ESTRUCTURA APLICATIU TELEMÀTIC.
✓ CONCEPTES BÀSICS A TENIR EN COMPTE.
✓ ABANS INICI: ALTA USUARI, ALTA EMPRESA.
✓ COMUNICACIÓ INICI: ALTA ACCIÓ FORMATIVA, ALTA GRUP.
✓ COMUNICACIÓ FINALITZACIÓ. DETALL PARTICIPANTS, DETALL
✓ COSTOS. CÀLCUL COSTOS, CONTROL COFINANÇAMENT, CONTROL COL·LECTIUS PRIORITÀRIS.
✓ CASOS PRÀCTICS.MÒDUL 3: GESTIÓ TELEMÀTICA DELS PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ (PIF)
✓ CARACTERÍSTIQUES.
✓ COMUNICACIÓ PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ.
✓ JUSTIFICACIÓ PIF.
✓ CAS PRÀCTIC.

 DURADA:  6 hores
↳  DATA: 29/09/16
↳  LLOC IMPARTICIÓ:
Hotel NH Sants Barcelona.
(Carrer Numància, 74),
08029 Barcelona
↳ HORARI:  09:00 a 15:00

CONTACTA'NS

Vols més informació?

Back To Top