skip to Main Content
Licitació I Contractació Públic En L’àmbit De La Formació

Licitació i contractació públic en l’àmbit de la formació

OBJECTIUS

  1. Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions.
  2. Desenvolupar estratègies de millora de les propostes.
  3. Saber interpretar els plecs de clàusules administratives i tècniques.
  4. Saber formular les ofertes segons els criteris d’adjudicació.
  5. Donar compliment a totes les obligacions documentals exigibles.

DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en la presentació de licitacions en l’àmbit de la formació.

PROGRAMA

La Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractació Pública.
En què consisteixen les licitacions públiques?.
Quins tipus de procediments de contractació hi ha?.
Els plecs de clàusules administratives particulars. Licitacions en l’àmbit de la formació.
El plec de condicions tècniques
Els requisits per presentar-se a una licitació:

  • La solvència tècnica i econòmica.
  • La Integració de solvència i la UTE.
  • El RELI

Procés de presentació d’ofertes:  Els sobres A, B i C.
Anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic
Què cal tenir en compte per presentar l’oferta econòmica. La baixa temerària.
L’execució del contracte.
Exemples de licitació en l’àmbit de la formació.

METODOLOGIA

El curs es basa en el “mètode del cas”combinant exposició teòrica i resolució de casos pràctics. També es basa en l’anàlisi d’experiències dels ponents i participants al curs.

En el curs es treballarà amb licitacions o contractes programa en l’àmbit de la formació.

MATERIAL DE TREBALL

Els assistents rebran la documentació que els permetrà seguir amb aprofitament el curs.

EXPERTA

Sra. Alícia Rius i Porta
Responsable Servei de Gestió de Recursos
Generalitat de Catalunya
Experta en la redacció de convocatòries públiques, gestió i justificació d’acord a la Llei General de Subvencions

 

DURADA: 6 hores
DATA: 24/03/2020
HORARI: 09:00 a 15:00
LLOC IMPARTICIÓAparthotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

 

Back To Top