skip to Main Content

Comptabilitzar les despeses de formació bonificada

Segons estableix la Llei 30/2015 es considera infracció greu no identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat totes les despeses d’execució de les accions formatives, així com les bonificacions que s’apliquin i el cofinançament, si escau, del Fons Social Europeu o altres ajuts i iniciatives europees, sota la denominació de Formació professional per a l’Ocupació.

LLEGIR
Back To Top