skip to Main Content
Disseny I Implementació De Plans D’Igualtat

Disseny i implementació de Plans d’Igualtat

ROI Gestió Conceptualitza i implanta projectes a mida, dissenyats ad hoc pels nostres professionals que permeten obtenir solucions eficients i que tinguin impacte en el negoci. Un d’aquests projectes és el DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT.

 

Roi Gestión dissenya i imparteix una amplia gama de programes, seminaris i cursos tècnics dirigits a professionals que vulguin conèixer i estar actualitzats en els canvis , requeriments i característiques del sector de la formació professional i també formació transversal. Entre aquesta oferta destaquen els Plans d’Igualtat. 

D’acord amb la Llei d’igualtat – Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes –  totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

En alguns casos, aquestes mesures s’articulen mitjançant un pla d’igualtat. Les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar d’un pla d’igualtat en els casos següents:

 1. Si tenen més de 250 persones en plantilla.
 2. Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu.
 3. Quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, també prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

Els Plans d’Igualtat contemplen de forma transversal els diferents àmbits de l’organització i el conjunt de les persones que en formen part. Aquests plans tracten les següents matèries:

 • accés a l’ocupació,
 • classificació professional,
 • promoció i formació,
 • retribucions,
 • ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral,
 • personal i familiar, i
 • prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

I, quins avantatges aporta disposar d’un pla d’igualtat?

 1. La gestió de la igualtat d’oportunitats a l’empresa esdevé un valor afegit que atrau el talent i motiva i fidelitza les persones treballadores.
 2. Les polítiques d’igualtat empresarials milloren la satisfacció de les persones i potencien el sentiment de pertinença a l’organització.
 3. La gestió de recursos humans compromesa amb la igualtat d’oportunitats propicia les condicions i les relacions laborals idònies per aconseguir la implicació de les persones en la cultura de la qualitat.
 4. Millora l’organització empresarial i l’eficiència de les persones treballadores.
 5. Una cultura empresarial compromesa amb la igualtat d’oportunitats millora la imatge pública de l’empresa.
 6. Compliment de la legislació vigent.

Captura de pantalla 2017-06-04 a les 7.43.35Els Plans d’Igualtat que proposem desenvolupar des de ROI Gestió consten de 6 etapes:

 1. Iniciativa: Recollir i identificar el compromís de l’empresa
 2. Investigació: Analitzar la situació que es troba l’empresa en matèria d’igualtat
 3. Identificació: Establir els objectius i identificar les accions a assolir
 4. Implantació: Posar en marxa el pla d’igualtat
 5. Indicadors: Anàlisis dels resultats
 6. Innovació: establir aspectes de millora

 

 

 

Si voleu més informació sobre aquest servei podeu contactar nosaltres AQUÍ.

Back To Top