skip to Main Content
Convocatòria 2020 Per A Treballadors Consorci De Formació Continua

Convocatòria 2020 per a treballadors Consorci de Formació Continua

Convocatòria 2020 dels programes de formació professional per a l’ocupació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria de 2020 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua.

Termini de presentació: 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Dotació pressupostària: L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.554.501,03 euros. Aquest import màxim es podrà incrementar, en una quantia addicional estimativa de 17.445.498,97 euros, que suposaria previsiblement un total de 24.000.000,00 euros. Aquest import está condicionat a la disponibilitat pressupostària

Podeu consultar la publicació aquí

Back To Top