skip to Main Content

Licitació i contractació públic en l’àmbit de la formació

OBJECTIUS Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions. Desenvolupar estratègies de millora de les propostes. Saber interpretar els plecs de clàusules administratives i tècniques. Saber formular les ofertes segons els criteris d'adjudicació. Donar compliment a totes les obligacions documentals exigibles.…

LLEGIR
Back To Top