skip to Main Content
Noves Disposicions Del Servei Públic D’Ocupació De Catalunya

Noves disposicions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat 4 noves disposicions del Departament de Treball, afers socials i famílies que afecten el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En concret, aquestes disposicions publicades, són les següents:

  • Resolució TSF/1322/2017: Convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. Més informació.
  • Resolució TSF/1323/2017: S’estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores aturades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Més informació.
  • Resolució TSF/1324/2017: Convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Més informació.
  • Resolució TSF/1325/2017: Convocatòria per l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals. Més informació.
Back To Top