skip to Main Content
La Gestió De La Formació Programada Per Les Empreses Segons Estableix La Llei 30/2015.

La gestió de la formació programada per les empreses segons estableix la Llei 30/2015.

T’interessa la Formació Professional?
En aquest seminari aprofundirem sobre:

La gestió de la formació programada

per les empreses

segons la Llei 30/2015.

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements sobre la nova regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació
 • Adquirir nous coneixements sobre la gestió telemàtica i administrativa de la formació programada per les empreses.

Estic interessat

DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació
Directors
Gestors
Tècnics de formació professional
Responsables de recursos humans
Responsables i tècnics de formació
Professionals d’autoescoles i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015.

[bctt tweet=”Necessites conèixer la LLEI 30/2015 en la FORMACIÓ PROGRAMADA per les empreses “]

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • LLEI 30/2015, NORMATIVA I FINANÇAMENT.
 • NOUS MODELS DE GESTIÓ. INSCRIPCIÓ I/O ACREDITACIÓ: PROCEDIMENTS   ADMINISTRATIUS. AVANTATGES I DESAVANTATGES DE CADA PROCEDIMENT.
 • ELS 10 ASPECTES CLAU EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES. CANVIS EN EL COFINANÇAMENT I MÒDULS ECONÒMICS.

MÒDUL 2: SEGUIMENT I CONTROL AMB LA REFORMA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

 • SEGUIMENT VS INSPECCIÓ: LES IMPLICACIONS LEGALS.
 • RÈGIM SANCIONADOR I RESPONSABILITAT SOLIDARIA.
 • CONTROL DOCUMENTAL DELS EXPEDIENTS DE FORMACIÓ.

MÒDUL 3: GESTIÓ TELEMÀTICA DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES (4h)

 • ESTRUCTURA APLICATIU TELEMÀTIC
 • CONCEPTES BÀSICS A TENIR EN COMPTE
 • ABANS INICI: ALTA USUARI, ALTA EMPRESA,
 • COMUNICACIÓ INICI: ALTA ACCIÓ FORMATIVA, ALTA GRUP.
 • COMUNICACIÓ FINALITZACIÓ. DETALL PARTICIPANTS, DETALL COSTOS. CÀLCUL COSTOS
 • COMUNICACIÓ PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ.

Vull tenir més informació

DURADA:  8 hores

DATA: 21/04/2016 i 28/04/2016

HORARI: 09:30 a 13:30

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel NH Sants Barcelona.

Carrer Numància, 74, 08029 Barcelona

Back To Top