skip to Main Content
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CONVOCATÒRIA FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP 2016

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CONVOCATÒRIA FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP 2016

Coneix els aspectes clau per justificar les despeses de les accions formatives dels cursos de formació ocupacional de la convocatòria de l’any 2016.

EN AQUEST CURS ES CONEIXERÀ

 • Quines són les despeses elegibles
 • Quines són les despeses directes, les despeses indirectes i altres despeses imputables
 • Com dissenyar la justificació econòmica d’acord als requisits de la convocatòria
 • Com gestionar la documentació administrativa tècnica i justificativa de la subvenció
 • Com s’ha de comptabilitzar la despesa

OBJECTIUS

 1. Conèixer els requisits per a la correcta justificació econòmica de la subvenció de l’activitat formativa.
 2. Dissenyar la justificació econòmica segons la subvenció atorgada.
[bctt tweet=”Necessita conèixer els requisits per per la justificació econòmica de la subvenció de l’activitat formativa. ” username=”roigestion”]

DIRIGIT A

Directors i responsables de formació, tècnics de formació, tècnics administratius de justificació econòmica de centres de formació privats i d’entitats locals.

PROGRAMA

 1. Sistemes de finançament públic de la Formació Professional dirigida a persones en situació d’atur. Normativa aplicable. Interpretació de la normativa aplicable.
 • ORDRE TSF/288/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 (FOAP 2016).
 • Ordre TAS/718/2008 i Ordre ESS/1726/2012: desplegament del subsistema de formació professional i bases reguladores per a la concessió de subvencions.
 • Ordre TRE/395/2008 i Ordre TRE/260/2009: règim de justificació econòmica.
 • Resolució TRE/3767/2009: qüestionari d’avaluació.
 • Llei 38/2003: llei general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006: reglament que desplega la llei general de subvencions.
 • Reglaments de la Unió Europea.
 1. La justificació segons les bases reguladores ORDRE TSF/288/2016, de 24 d’octubre
 • Despeses subvencionables.
 • Despeses directes.
 • Despeses indirectes
 • Altres despeses
 • Criteris d’imputació de les despeses
 • Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes.
 • Codi comptabilitat separada
 • Pagaments en efectiu.
 • Amortització.
 • L’IVA.
 • Documentació que ha de contenir la memòria econòmica
 1. Altres aspectes derivats de les bases reguladores
  • Finançament i justificació.
  • Avaluació.
  • Guia per a la gestió i justificació d’accions de formació per a l’ocupació FOAP 2016
  1. Documentació Administrativa i Tècnica de la justificació econòmica. Comptabilització de la despesa.
  2. Informe d’auditor
  3. Revocacions i Infraccions
  4. Simulació casos pràctics. Resolució de dubtes.
  5. Assessorament de casos específics dels participants.


METODOLOGIA

El curs es basa en el “mètode del cas”combinant exposició teòrica i resolució de casos pràctics. També es basa en l’anàlisi d’experiències dels ponents i participants al curs.

En el curs es treballarà amb un sistema de simulació de justificació econòmica a traves d’una eina- model informàtica que facilitarà a cada empresa i/o entitat dissenyar la justificació econòmica d’acord a l’atorgament aprovat.

MATERIAL DE TREBALL

Els assistents rebran la documentació que els permetrà seguir amb aprofitament el curs.

HORARI I LLOC

DURADA:                       6 hores

DATA:                              21/02/2017

HORARI:                        09:00 a 15:00

LLOC IMPARTICIÓ:   Hotel NH Sants Barcelona. Carrer Numància, 74, 08029 Barcelona

PONENTS

Agusti Mañosa Moncunill

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

Soci Auditor a GFS Auditors Associats.

Tutor d’estudis d’Administració i Direcció d’Empreses UOC.

Col·laborador docent de comptabilitat i finances d’universitats i centres especialitzats.

Especialista en justificació econòmica de formació d’oferta.

Montse Casahuga Albadalejo

Diplomada en Ciències Empresarials.

Auditora a GFS Auditors Associats.

Especialista en justificació econòmica de formació d’oferta.

Necessita més informació?

   93 869 87 81

✎  Contacte

Back To Top