skip to Main Content
Gestió Tècnica I Administrativa Dels Certificats De Professionalitat Privats (6a Edició)

Gestió tècnica i administrativa dels certificats de professionalitat privats (6a Edició)

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat.
L’estructura dels Certificats de Professionalitat.
La gestió dels Certificats de Professionalitat privats en modalitat presencial a Catalunya.
La gestió dels Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació.

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació.
 • Adquirir els coneixements per a la gestió administrativa i tècnica dels certificats de professionalitat en modalitat presencial i teleformació.

DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer la gestió dels certificats de professionalitat.

PROGRAMA

MÒDUL 1: NORMATIVA REGULADORA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 • Reial decret 34/2008, de 18 de gener.
 • Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre.
 • Reial decret 189/2013, de 15 de març.
 • Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
 • Reial decret 395/2007, de 23 de març.
 • Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.
 • Resolució de 26 de maig de 2014 per la que es regula l’acreditació i inscripció de centres i entitats de formació que imparteixen, en la modalitat de teleformació, formació professional per a l’ocupació en l’àmbit de gestió del SEPE.
 • Altra normativa reguladora.

MÒDUL 2: ASPECTES GENERALS DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 • Subsistema de formació professional en l’àmbit laboral.
 • Definició d’un certificat de professionalitat.
 • Estructura i contingut. Unitats de competència, mòduls formatius, unitats formatives.
 • Elaboració i actualització dels certificats de professionalitat.
 • Vies per a l’obtenció dels certificats de professionalitat.
 • Modalitats d’impartició.
 • Requisits centres/entitats de formació.
 • Requisits dels formadors i/o tutors i/o tutors de pràctiques.
 • Requisits dels participants.
 • Proves d’accés a certificats de professionalitat nivell 2 i 3.
 • Gestió de les pràctiques a través de l’aplicatiu qBID.
 • Casos pràctics.

MÒDUL 3: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT PRESENCIAL.

 • La gestió en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Terminis de comunicació amb l’administració.
 • Comunicació al GIA.
 • Documentació d’obligat compliment.
 • Planificació i programació didàctica.
 • Avaluació dels aprenentatges.
 • Obligacions dels centres/empreses de formació.
 • Acreditació de la formació.
 • Taxes
 • Casos pràctics.

MÒDUL 4: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT DE TELEFORMACIÓ.

 • Terminis de comunicació amb l’administració.
 • Gestió al SEPE.
 • Documentació d’obligat compliment.
 • Planificació i programació didàctica.
 • Avaluació dels aprenentatges.
 • Obligacions dels centres/empreses de formació.
 • Acreditació de la formació.
 • Convenis amb centres acreditats en modalitat presencial.

MÒDUL 5: ACTUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACCIONS FORMATIVES

 • Actuacions in situ.
 • Actuacions expost.

DURADA: 6 hores
DATA:  27/03/2020
HORARI: 09:00 a 15:00
LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top