skip to Main Content
GESTIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT PRIVATS (4a Edició)

GESTIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT PRIVATS (4a edició)

En Roigestió estem convençuts que acompanyar la gestió tècnica i administrativa dels Certificats de Professionalitat és molt més efectiu des de l’intercanvi d’idees i l’exposició de diferents tipus de situacions i més encara en aquest camp.

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

✓ La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat.
✓ L’estructura dels Certificats de Professionalitat.
✓ La gestió dels Certificats de Professionalitat privats en modalitat presencial a Catalunya.
✓ La gestió dels Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació

↳ OBJETIUS
✓Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació.
✓Adquirir els coneixements per a la gestió administrativa i tècnica dels certificats de professionalitat en modalitat presencial i teleformació.

↳ DIRIGIT A
Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer la gestió dels certificats de professionalitat.

PROGRAMA

MÒDUL 1: NORMATIVA REGULADORA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Reial decret 34/2008, de 18 de gener.
Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre.
Reial decret 189/2013, de 15 de març.
Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
Reial decret 395/2007, de 23 de març.
Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.
Resolució de 26 de maig de 2014 per la que es regula l’acreditació i inscripció de centres i entitats de formació que imparteixen, en la modalitat de teleformació, formació professional per a l’ocupació en l’àmbit de gestió del SEPE.

Altra normativa reguladora.

↳MÒDUL 2:  ASPECTES GENERALS DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Subsistema de formació professional en l’àmbit laboral.
Definició d’un certificat de professionalitat.
Estructura i contingut. Unitats de competència, mòduls formatius, unitats formatives.
Elaboració i actualització dels certificats de professionalitat.
Vies per a l’obtenció dels certificats de professionalitat.
Modalitats d’impartició.
Requisits centres/entitats de formació.
Requisits dels formadors i/o tutors i/o tutors de pràctiques.
Requisits dels participants.
Proves d’accés a certificats de professionalitat nivell 2 i 3.
Gestió de les pràctiques a través de l’aplicatiu qBID.
Casos pràctics.

↳MÒDUL 3: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT PRESENCIAL.
La gestió en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Terminis de comunicació amb l’administració.
Comunicació al GIA.
Documentació d’obligat compliment.
Planificació i programació didàctica.
Avaluació dels aprenentatges.
Obligacions dels centres/empreses de formació.
Acreditació de la formació.
Taxes Casos pràctics.

↳MÒDUL 4: GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN MODALITAT DE TELEFORMACIÓ.
Terminis de comunicació amb l’administració.
Gestió al SEPE.
Documentació d’obligat compliment.
Planificació i programació didàctica.
Avaluació dels aprenentatges.
Obligacions dels centres/empreses de formació.
Acreditació de la formació.
Convenis amb centres acreditats en modalitat presencial.

↳MÒDUL 5: ACTUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACCIONS FORMATIVES

Actuacions in situ.
Actuacions expost.

INFORMACIÓ GENERAL

DURACIÓ: 8 hores

NOVA DATA:  11/05/2017

HORARI: 09:00 a 14:00 i 15:00 a 18:00

LLOC: Aparthotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top