skip to Main Content
CURS : EXPERT EN LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

CURS : EXPERT EN LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

Presentem un itinerari de formació en 10 hores de jornada, per a professionals interessats en millorar les seves habilitats en la gestió de la Formació Professional per les empreses.

En aquest curs anomenat EXPERT EN GESTIÓ DE LA FORMACIÓ analitzarem els casos que es presenten en el dia a dia de la gestió de la formació:

 • Justificació de costos segons el model de gestió.
 • Conciliacions de crèdits i al·legacions.
 • Requisits de la teleformació i inspeccions.

[bctt tweet=”Vols ser expert en la Gestió de la Formació?”]

Contingut del curs:

MÒDUL I: Models de Gestió de la Formació Programada per les Empreses (1,5 hores)

 1. Autogestió, Gestió externalitzada i Grup d’Empreses.
 2. Avantatges i inconvenients.
 3. Fluxos de contractació i facturació. Requisits i obligacions a complir.
 4. Tipus de costos segons model: Imputació i justificació.
 5. Responsabilitats i Obligacions de cada part.

MÒDUL III: Especificacions de la teleformació en la Formació Programada per les Empreses. (1,5 hores)

 1. Quins costos hem de justificar a la Formació Programada per les Empreses ?.
 2. Diferències clau en la justificació entre Proveïdors, entitats organitzadores i Empreses beneficiàries.
 3. Tipus de Costos Directes: límit i càlcul segons model de gestió i modalitat, imputació i justificació documental de cada part.
 4. Casos pràctics.
 5. Tipus de Costos Indirectes: quan imputar-los, límit i càlcul segons model de gestió i modalitat, com justificar-los documentalment davant actuacions de seguiment i control per cadascuna de les entitats participants.
 6. Casos pràctics.
 7. Costos d’Organització: quan imputar-los, límit i càlcul segons model de gestió. com justificar-los documentalment davant actuacions de seguiment i control per cadascuna de les entitats participants.
 8. Casos pràctics.
 9. Emplenament dels annexos de Costos (B1, C10, C1.1., C1.2, etc.) en les actuacions de seguiment i control.

MÒDUL IV: Conciliacions de Crèdit i les seves Al·legacions. (2,5 hores)

 1. Procés de Conciliació de crèdit: aspectes es contrasten.
 2. Estudi de No conformitats: les seves causes i com evitar-les.
 3. Passos a seguir en cas de rebre una No Conformitat.
 4. Models de redacció d’al·legacions i documentació a lliurar: casos pràctics.
DATA: dijous 16 de juny

LLOC: Barcelona.

INFORMACIÓ:
formaciontecnica@roigestio.es

PARLEM:  938698781

VULL RESERVAR PLAÇA

TOT EL MATERIAL DIDÀCTIC / COFFEE BREAK I DINAR ESTAN INCLOSOS

Back To Top