skip to Main Content

Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

El Reial decret llei 4/2015, presenta una reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral que regeix el sistema de formació professional per a l’ocupació i que recull l’impuls a la formació programada per les empreses, per als seus propis treballadors, com a via àgil i flexible per respondre les necessitats més immediates i properes a empreses i treballadors.

LLEGIR

Comptabilitzar les despeses de formació bonificada

Segons estableix la Llei 30/2015 es considera infracció greu no identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat totes les despeses d’execució de les accions formatives, així com les bonificacions que s’apliquin i el cofinançament, si escau, del Fons Social Europeu o altres ajuts i iniciatives europees, sota la denominació de Formació professional per a l’Ocupació.

LLEGIR
Back To Top