fbpx

Serveis

Qualitat

Implementació i certificació d’empreses i entitats.

Auditories

Auditories econòmiques,
legals i tècniques.

Tecnològics

E-learning, disseny de continguts
i teleformació.

Docents

Selecció de docents
i proveïdors de formació

Disseny i execució de Plans de Formació
Acreditació de centres per la impartició de
Certificats de Professionalitat presencial i teleformació

Gestió Econòmica i Auditoria
Assessoria Jurídica
Formació programada per les empreses

Roigestión assessora en la gestió de la Formació Programada per les Empreses
(Formació Bonificada) i els canvis introduïts a partir de la Llei 30/2015.

Desenvolupem tots els tràmits per la bonificació de la formació i PIF.
Conciliacions i inspeccions.
Gestió de la formació d’oferta i formació programada per les empreses.
Tràmits per a la sol·licitud d’acreditació per impartir formació dirigida als certificats de professionalitat.
Justificació econòmica.
Consulta la nostra oferta de formació.
Informació i assessorament sobre noves propostes, tràmits d’ajuts i subvencions.
Sol·licitud de projectes autonòmics, nacionals i internacionals en l’àmbit de la formació.

Implementació ISO 9001: 2008 en la gestió de centres de formació i impartició.
Auditories de programes de formació d’oferta i demanda.
Tràmit i seguiment de requeriments, al·legacions, conciliacions i inspeccions.
Disseny i Desenvolupament de continguts.
 Desenvolupem l’estructura inicial dels continguts amb l’equip d’experts tècnics en la matèria.
Disseny Pedagògic.
 Implementem els continguts a criteris instruccionals i facilitadors de l’aprenentatge.
Producció Multimèdia: elaborem continguts a través d’animacions, vídeos, àudios.