Coneix els aspectes clau per justificar les despeses de les accions formatives dels cursos de formació ocupacional FOAP de la convocatòria de l’any 2017.

EN AQUEST CURS ES CONEIXERÀ 

 • Quines són les despeses elegibles
 • Quines són les despeses directes, les despeses indirectes i altres despeses imputables
 • Com dissenyar la justificació econòmica d’acord als requisits de la convocatòria
 • Com gestionar la documentació administrativa tècnica i justificativa de la subvenció
 • Com s’ha de comptabilitzar la despesa

OBJECTIUS

 1. Conèixer els requisits per a la correcta justificació econòmica de la subvenció de l’activitat formativa.
 2. Dissenyar la justificació econòmica segons la subvenció atorgada.

DIRIGIT A

Directors i responsables de formació, tècnics de formació, tècnics administratius de justificació econòmica de centres de formació privats i d’entitats locals.

PROGRAMA

 1. Sistemes de finançament públic de la Formació Professional dirigida a persones en situació d’atur. Normativa aplicable. Interpretació de la normativa aplicable.
 • ORDRE TSF/288/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • RESOLUCIÓ TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Ordre TAS/718/2008 i Ordre ESS/1726/2012: desplegament del subsistema de formació professional i bases reguladores per a la concessió de subvencions.
 • Ordre TRE/395/2008 i Ordre TRE/260/2009: règim de justificació econòmica.
 • Resolució TRE/3767/2009: qüestionari d’avaluació.
 • Llei 38/2003: llei general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006: reglament que desplega la llei general de subvencions.
 • Reglaments de la Unió Europea.
 • Llei 30/2015
 1. La justificació segons les bases reguladores ORDRE TSF/288/2016, de 24 d’octubre
 • Despeses subvencionables.
 • Despeses directes.
 • Despeses indirectes
 • Altres despeses
 • Criteris d’imputació de les despeses
 • Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes.
 • Codi comptabilitat separada
 • Pagaments en efectiu.
 • Amortització.
 • L’IVA.
 • Documentació que ha de contenir la memòria econòmica
 1. Altres aspectes derivats de les bases reguladores
 • Finançament i justificació.
 • Avaluació.
 • Guia per a la gestió i justificació d’accions de formació per a l’ocupació FOAP 2017
 1. Documentació Administrativa i Tècnica de la justificació econòmica. Comptabilització de la despesa.
 2. Informe d’auditor. Aspectes a tenir en compte a l’auditoria. Documentació necessària.
 3. Revocacions i Infraccions
 4. Simulació casos pràctics. Resolució de dubtes.
 5. Assessorament de casos específics dels participants.

METODOLOGIA

El curs es basa en el “mètode del cas”combinant exposició teòrica i resolució de casos pràctics. També es basa en l’anàlisi d’experiències dels ponents i participants al curs.

En el curs es treballarà amb un sistema de simulació de justificació econòmica a traves d’una eina- model informàtica que facilitarà a cada empresa i/o entitat dissenyar la justificació econòmica d’acord a l’atorgament aprovat.

MATERIAL DE TREBALL

Els assistents rebran la documentació que els permetrà seguir amb aprofitament el curs.

 

HORARI I LLOC

DURADA: 6 hores

PREU:  270€

DATA:  Dijous 08/03/2018

HORARI: 09:00 a 15:00

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

           

PONENTS

Agusti Mañosa Moncunill

 • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Soci Auditor a GFS Auditors Associats.
 • Tutor d’estudis d’Administració i Direcció d’Empreses UOC.
 • Col·laborador docent de comptabilitat i finances d’universitats i centres especialitzats.
 • Especialista en justificació econòmica de formació d’oferta.