EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

Els aspectes crítics en la formació programada per les empreses, les inspeccions derivades de les actuacions de formació, les conciliacions i al·legacions.

OBJECTIUS

 1. Conèixer els aspectes crítics de la formació programada per les empreses.
 2. Conèixer els tipus d’inspecció.
 3. Identificar els tipus de justificació econòmica.
 4. Conèixer les conciliacions i les corresponents al·legacions.
 5. Conèixer les mesures preventives i les causes de sancions.

DIRIGIT A

Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables de recursos humans, responsables i tècnics de formació i a totes aquelles persones interessades en conèixer els canvis que introdueix la llei 30/2015 i el RD 694/2017.

PROGRAMA

MÒDUL 1: LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • El RD 694/2017, normativa i finançament.
 • Els models de gestió i els aspectes crítics dels sistemes.
 • Els 10 aspectes clau de la formació programada.

MÒDUL 2: LES INSPECCIONS EN LA FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES

 • Tipus d’inspecció: In situ, expost immediata, expost.
 • La inspecció in situ: aspectes a tenir en compte. Documentació administrativa.
 • Expost immediata: aspectes a tenir en compte. Documentació administrativa.
 • Acta d’infracció.
 • Resolució a l’acta d’infracció.

MÒDUL 3: CONCILIACIONS, AL·LEGACIONS I SANCIONS

 • Comprovació de les bonificacions aplicades. Informació de la TGSS.
 • Via de comunicació del SEPE
 • Informe CSV
 • Tipus de conciliacions:
  • conciliació no conforme: notificació escrita.
  • causes de la comunicació No conformitat.
  • incompliment del percentatge de cofinançament privat exigit.
  • incompliment de comunicació a la RLT.
  • participants anul·lats per incidències en la vida laboral o altres incidències.
  • diferències entre la bonificació comunicada i la bonificació aplicada.
  • impacte econòmic del seguiment per incidències a nivell grup, participant i/o en la justificació de costos.
  • participants anul·lats per incompliment del Reial Decret 395/2007.
  • empresa que no autoritza la seva participació a l’entitat organitzadora.
  • entitat que no compleix els requisits per acollir-se a la formació professional.
  • entitat que no ha cotitzat per formació professional en l’exercici anterior.
 • Al·legacions en les inspeccions, en les conciliacions i acta d’infracció.
 • Infraccions i sancions administratives segons la Llei 30/2015 i el RD 694/2017.
 • Procés sancionador.
 • Casos pràctics.

DURADA: 6 hores                                                
HORARI: 09:00 a 15:00
DATA:  27/09/2019                                     
LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona