En ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.

 

EN AQUEST MÓDUL S’APRENDRÀ:
1.Disseny i elaboració de material didàctic imprès.

 1. Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos.
 2. Característiques del disseny gràfic
 3. Elements del guió didàctic
 4. Selecció de materials didàctics impresos en funció dels objectius a aconseguir, respectant la normativa sobre propietat intel·lectual
 5. Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració de material didàctic imprès.

 

2.Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics

 1. Característiques i finalitat didàctica:
 2. Ubicació en l’espai.
 3. Recomanacions d’utilització.
 4. Disseny d’un guió amb l’estructura d’ús en una sessió formativa.

 

3.Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia

El projector multimèdia
Presentació multimèdia
Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i elaboració d’una presentació multimèdia.
4.Utilització de la web com a recurs didàctic.

 1. Internet
 2. criteris de selecció de recursos didàctics a través de la web.

5.Utilització de la pissarra digital interactiva.

 1. Components (ordinador, projector multimèdia, aplicació informàtica, entre altres).
 2. Característiques i finalitat didàctica.
 3. Eines (calibratge, escriptura, accés a l’aplicació informàtica, entre altres).
 4. Ubicació en l’espai.
 5. Recomanacions d’ús.

6.Entorn virtual d’aprenentatge

 

 1. Plataforma aula virtual: característiques i tipus.
 2. Utilització d’eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums, xat, correu, etc.
 3. Recursos propis de l’entorn virtual d’aprenentatge.
 4. Tasques i activitats la seva avaluació i registre de qualificacions.
 5. Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles.
 6. Aplicacions més freqüents en la formació en línia.

DURADA: 90h
MODALITAT: Teleformació
DATA: 13/06/2019 a 19/07/2019
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.