fbpx

Category

Displaying categories
avaluacio-dels-certificats-de-profesionalitat-en-modalitat
More

Avaluació dels certificats de professionalitat en modalitat presencial i teleformació

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat. L’avaluació dels certificats de professionalitat segons regula el RD 34/2008 OBJECTIUS Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació. Adquirir els coneixements per al’avaluació dels certificats de professionalitat. DIRIGIT A Professors/esque imparteixen certificats de professionalitat, gestors, tècnics de

GESTIO-ADMINISTRATIVA-I-ECONOMICA-DE-LA-FORMACIO-PROGRAMADA-PER-LES-EMPRESES.-NIVELL-MIG
More

Gestió administrativa i econòmica de la formació programada per les empreses. Nivell mig

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ Els aspectes que hem de tenir en compte en la gestió administrativa i els costos, la seva justificació i els suports documentals en la formació programada per les empreses. OBJECTIUS Conèixer els aspectes clau de la gestió administrativa de la formació programada per l’empresa. Conèixer els càlculs imputables en la
Gestio-tecnica-i-administrativa-dels-certificats-de-professionalitat-privats
More

Gestió tècnica i administrativa dels certificats de professionalitat privats (6a Edició)

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat. L’estructura dels Certificats de Professionalitat. La gestió dels Certificats de Professionalitat privats en modalitat presencial a Catalunya. La gestió dels Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació. OBJECTIUS Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació. Adquirir els coneixements
LICITACIO-I-CONTRACTACIO
More

Licitació i contractació públic en l’àmbit de la formació

OBJECTIUS Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions. Desenvolupar estratègies de millora de les propostes. Saber interpretar els plecs de clàusules administratives i tècniques. Saber formular les ofertes segons els criteris d’adjudicació. Donar compliment a totes les obligacions documentals exigibles. DIRIGIT A Professionals del sector de la formació, directors, gestors, tècnics de formació professional, responsables

Certificat-de-Professionalitat-SSCE0110
More

Certificat de Professionalitat SSCE0110 Docència de la formació per a l’ocupació en modalitat teleformació-03/02/2020

ROI GESTIÓ obre una nova convocatòria del Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat OBJETIUS Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans
Certificat-de-Professionalitat-SSCE0110
More

Certificat de Professionalitat SSCE0110 Docència de la formació per a l’ocupació en modalitat teleformació-5ª Edició 25/11/2019

 

Gestio-tecnica-i-administrativa-dels-certificats-de-professionalitat-privats
More

Gestió tècnica i administrativa dels certificats de professionalitat privats (5a Edició)

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat. L’estructura dels Certificats de Professionalitat. La gestió dels Certificats de Professionalitat privats en modalitat presencial a Catalunya. La gestió dels Certificats de Professionalitat en modalitat teleformació. OBJECTIUS Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació. Adquirir els coneixements
Certificat-de-Professionalitat-SSCE0110
More

Certificat de Professionalitat SSCE0110 Docència de la formació per a l’ocupació en modalitat teleformació 01/10/2019

ROI GESTIÓ obre una nova convocatòria del Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat OBJETIUS Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant
INSPECCIONS,-CONCILIACIONS-I-AL·LEGACIONS-EN-LA-FORMACIÓ-PROGRAMADA-PER-LES-EMPRESES
More

Inspeccions, conciliacions i al·legacions en la formació programada per les empreses

EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ Els aspectes crítics en la formació programada per les empreses, les inspeccions derivades de les actuacions de formació, les conciliacions i al·legacions. OBJECTIUS Conèixer els aspectes crítics de la formació programada per les empreses. Conèixer els tipus d’inspecció. Identificar els tipus de justificació econòmica. Conèixer les conciliacions i les corresponents
Certificat-de-Professionalitat-modul1
More

Certificat de Professionalitat SSCE0110- Mòdul 1 MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació

En ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.   1.Estructura de la Formació Professional Sistema Nacional de les Qualificacions: Catàleg Nacional de Qualificacions i formació modular, nivells de qualificació. Subsistema