EN AQUEST SEMINARI ES CONEIXERÀ

La normativa reguladora dels Certificats de Professionalitat.

L’avaluació dels certificats de professionalitat segons regula el RD 34/2008

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements sobre la regulació del sistema de formació professional per a l’ocupació.
 • Adquirir els coneixements per al’avaluació dels certificats de professionalitat.

DIRIGIT A

Professors/esque imparteixen certificats de professionalitat, gestors, tècnics de formació professional, i a totes aquellespersones interessades en conèixer l’avaluació dels certificats de professionalitat.

PROGRAMA

MÒDUL 1: NORMATIVA REGULADORA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 • Reial decret 34/2008, de 18 de gener.
 • Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre.
 • Reial decret 189/2013, de 15 de març.
 • Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
 • Reial decret 395/2007, de 23 de març.
 • Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.
 • Resolució de 26 de maig de 2014 per la que es regula l’acreditació i inscripció de centres i entitats de formació que imparteixen, en la modalitat de teleformació, formació professional per a l’ocupació en l’àmbit de gestió del SEPE.
 • Altra normativa reguladora.

 

MÒDUL 2: AVALUACIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT PRESENCIALS I TELEFORMACIÓ

 • Metodologia didàctica en la formació professional per a l’ocupació
 • Responsabilitat de l’avaluació
 • Planificació i programació didàctica
 • La planificació de l’avaluació
 • Tipus d’avaluació
 • Funcions de l’avaluació
 • Fases de l’avaluació
 • Criteris d’avaluació.
 • Avaluació dels aprenentatges
 • Avaluació de les competències
 • Disseny i Instruments d’avaluació
 • Temporització de l’avaluació
 • Elaboració de proves per l’avaluació dels aprenentatges teòrics i pràctics
 • Elaboració de les rúbriques
 • Indicadors d’avaluació
 • Informes i registres de seguiment i avaluació
 • Avaluació del mòdul de formació pràctica
 • Casos pràctics
 • Acreditació dels mòduls d’un certificat de professionalitat

 

DURADA: 5 hores
DATA: 26/05/2020
HORARI:09:00 a 14:00
LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona